همه چیز درباره کتابخوانی

پروژه ى مخفیگاه کتاب خوانى

کتابخوانى روزانه در مخفیگاه مدرسه و گفت و گو در مورد داستان و اهداف قصه ها با نوآموزان که با هدف ایجاد انس و علاقه به کتاب و کتاب خوانى و تقویت مهارت هاى کلامى و هوش منطقى دانش آموزان برگزار می شود.