همه چیز درباره ورزش

کارگاه بازى هاى ادراکى حرکتى با هدف تقویت مهارت ها ى حرکات ریز و درشت، افزایش دقت و تمرکز و تقویت روحیه ى حل مسئله در پایه ى پیش دبستان برگزار مى شود.