ویژه برنامه، کار کمپ دانایی

ویژه برنامه‌ی تابستانه و بازی محور کار کمپ دانایی در تابستان ۱۴۰۰ برگزار شد:
۱. آشنایی و تعامل با همکلاسی‌ها
۲. مرور مفاهیم آموزشی پایه‌ی قبل

۳. فراهم آوردن فضایی شاد و پویا در دوران سخت کرونا