بازى سفره ى تابستانه ى فضّه

بازى سفره ى تابستانه ى فضه در تابستان ١۴٠٠ با اهداف زیر طراحی و تولید شد:
١. ایجاد شادابی و نشاط.
٢. تقویت مهارت های کلامی، نمایشی، هنری و حرکتی

٣. مرور مفاهیم آموزشی پایه‌ی اول دبستان
۴. آموزش مدیریت مالی