بوی ماه مهر، ماه مهربان

بوی ماه مهر، ماه مهربان
سال تحصیلی ۱۴۰۱_ ۱۴۰۰ در دبستان و پیش دبستان فضه با برگزاری جشن غنچه‌ها (آنلاین) در پیش دبستان و جشن شکوفه‌ها (حضوری) در پایه اول آغاز شد.

در پایه دوم و سوم هم معلمان به شکل حضوری و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی با دانش آموزان دیدار کردند و اوقات شاد و مفرحی را در کنار هم سپری کردند.
امید آن داریم که این سال تحصیلی با عنایات پروردگار توامان اتفاقات ویژه و شادمانه برای فرزندان این مرز و بوم باشد.