به باشگاه مهارت خوش آمدید

مفتخریم در”باشگاه مهارت دبستان فضه” با موضوعات هنر – زبان – ورزش – مسئولیت پذیری – مهارت زندگی – انجمن دانایی – کتاب خوانی و راهنمای دختر امروز در خدمت دانش آموزان عزیز باشیم.

صفحه اصلی

باشگاه مهارت

کارگاه بازى هاى ادراکى حرکتى با هدف تقویت مهارت ها ى حرکات ریز و درشت، افزایش دقت و تمرکز و...
کارگاه مهارت هاى زندگى که با هدف آشنایی با احساسات مختلف خود و چگونگى کنترل و مدیریت آن ها در...
کارگاه مسئولیت پذیرى نمونه ى برنامه ریزى دانش آموزان براى انجام یکى از فعالیت هاى مورد علاقه شان است. کارگاه...
پروژه ى مخفیگاه کتاب خوانى کتابخوانى روزانه در مخفیگاه مدرسه و گفت و گو در مورد داستان و اهداف قصه...
در کارگاه هنر معلم به دانش آموزان کمک می کند تا در هنگام دیدن پدیده ها دقیق تر و در...